We use cookies. About our cookie policy

Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Mewnol - yn siarad Cymraeg


Greater Manchester - Manchester
£8.72 per Hour
Temporary
Job Reference
Test Welsh

Llun-Gwener - Oriau rhwng 8am-8pm

Dydd Sadwrn-Dydd Sul - Oriau 8am - 1pm

Cyfradd fesul o £8.72 yr awr / 37.5 awr

Mae Cymraeg Rhugl (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol.

Gan weithio ar ran ein cleient ar ymgyrch sy'n gysylltiedig â'r Sector Cyhoeddus byddwch chi wedi'ch lleoli gartref. Darperir offer TG.

Gydag offer TG wedi'i gasglu o Ganol Dinas Manceinion neu Lerpwl byddwch yn gweithio gartref ar ran ein cleient fel Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmer.

Byddwch yn gyfrifol am gymryd galwadau i mewn gan y cyhoedd a'u tywys trwy'r broses o gipio data personol.

Yn ddelfrydol, bydd gan Gynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmer llwyddiannus:

 • Sgil gwasanaeth cwsmer rhagorol
 • Agwedd gyfeillgar a phersonoliaeth fyrlymus.
 • Y gallu i ddangos empathi â'r galwyr wrth gynnal safonau proffesiynol
 • Y gallu i berchnogi ymholiadau a'r awydd i ddatrys pob galwad
 • Cipio data personol yn gywir
 • Profiad o ddelio â nifer fawr o alwadau gan grŵp cwsmeriaid amrywiol.
 • Sgiliau Allweddu / Gwrando a Mewnbynnu Data rhagorol.
 • Y gallu i lywio o amgylch cyfrifiadur personol yn gyffyrddus
 • Cofnod da o brydlondeb.
 • Gwydnwch ac etheg gwaith da.
 • Deall a chadw at bolisïau a gweithdrefnau'r cwmni a chadw atynt
 • Awydd i symud ymlaen a dod yn aml-sgil.

Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Mewnol


Apply

*
*
*
Your Cover Letter must be a .docx or .rtf Alternatively you can type one in below.
No file chosen
Start typing your cover letter here
*
No file chosen
or import from cloud storage
Your CV must be a .doc .docx .pdf .rtf up to 10MB

In order to provide you with a recruitment service we may share your information with third parties such as employers and reference agencies, as set out in our privacy policy.

Your CV is being uploaded, please wait...
Apply for Job

Application Complete

Thank you for sending your details. One of our consultants will be in touch shortly.

Browse more jobs

Sorry, there has been an issue processing your job application. Please contact your local branch.

Talk to a Consultant